środa, 16 lipca 2008

Łowiectwo - ograniczenia wiekowe

Myśliwym może być osoba pełnoletnia, która ma pełne prawa obywatelskie. Nie ma ograniczeń wiekowych, które by mówiły do ilu lat można zajmować się tym hobbystycznie.
Tak więc myślistwo obejmuje szeroki zakres wiekowy - w polskich związkach łowieckich znajdują się osoby, które maja nawet osiemdziesiąt lat. Z związku z tym, że mają one dużo czasu polują one nawet na większą skalę niż młodsi my myśliwi. Służą oni radą. Często mają bardzo ważny głos podczas zebrań myśliwych.