piątek, 15 sierpnia 2008

Czy myślistwo to hobby dla każdego?

Myślistwo nie jest hobby dla każdego. Nie chodzi tu nawet o ograniczenia, jakie stawia prawo łowieckie. Nie chodzi o odgórne założenia, chodzi o charakter osoby, która chciałaby zajmować się polowaniem. Myśliwym może być tylko i wyłącznie osoba odpowiedzialna, taka która wie na czym polega jej hobby. Musi być spostrzegawcza, by nawet w gęstych kniejach zauważyć zwierzynę i nie pomylić jej z kimś innym. Powinna kierować się zasadami etycznymi, które są dobrym drogowskazem podczas polowań. Dobrze, gdy pamięta, że w lesie jest tylko gościem, dlatego, należy się w nim odpowiednio zachowywać. Musi być uczciwa, znać zasady i się nimi kierować. Dobrze, gdy jest koleżeńska, spiesząca udzielić pomocy innym myśliwym.

Myśliwym można zostać, gdy uzyska się pozwolenie na broń. To także ważna kwestia. Dlatego myśliwym nie może być każdy, do roli tej należy się przygotować i trzeba ją później szanować.