sobota, 29 grudnia 2012

Bezpieczeństwo na polowaniu


Bezpieczne polowanie, to stosunkowo poważna sprawa, wymagająca od nas posiadania odpowiedniego wyposażenia, które zagwarantuje nam prawidłowy poziom zabezpieczenia przed wszystkimi podstawowymi zagrożeniami, jakie na nas czyhają w trakcie leśnych wędrówek. Musimy tutaj jednakże pamiętać, iż na największe niebezpieczeństwo w czasie polowania, narażony jest nasz słuch, co oczywiście ma miejsce każdorazowo w czasie oddawania strzału, w którym to momencie mamy do czynienia z bardzo dużym poziomem natężenia hałasu. Dlatego też, musimy tutaj pamiętać o tym aby zaopatrzyć się w odpowiednie ochronniki słuchu, które w stu procentach zabezpieczą nas przed nadmiernym poziomem hałasu, który przecież w dłuższej perspektywie czasu, może doprowadzić nawet do trwałego uszkodzenia słuchu.